Drobečková navigace

Úvod > Odstranit > Staré Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy 

 ……………………….

jméno a příjmení spotřebitele

………………………………….

bytem

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dne ……………., jsem v internetovém e-shopu na www.detskeautosedacky.eu cz na základě objednávky č. …………………

objednal zboží ( kód a název zboží)………………………………………………….................................................................................., za cenu ……….. ,- Kč. Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne …………….., kupní cena byla uhrazena na základě dobírky. Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu. Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě poštovní poukázkou/na účet číslo: ……………………… na moje jméno a níže uvedenou adresu.

V …………........................................ dne …….…….......

 

podpis spotřebitele ………………………………….